Vastgoednieuws

Registratierechten vanaf 1 januari 2022

Je hebt er vast wel al van gehoord: de verkooprechten zijn gewijzigd sinds 1 januari 2022. Wie een enige eigen woning koopt, moet nu minder registratierechten betalen dan voorheen. Dit heeft de Vlaamse regering beslist als gevolg van de enorme stijging van de woningprijzen, waardoor het steeds moeilijker werd om een eerste eigendom te kopen.

De keerzijde is dan wel dat de meeneembaarheid verdwijnt en dat je meer registratiebelasting moet betalen bij de aankoop van een tweede onroerend goed.

Hoeveel registratierechten moet je nu betalen? Alles hangt af of je een enige eigen woning koopt of een ander onroerend goed.

Aankoop van de enige eigen woning

Voor de aankoop van de enige, eigen woning betaal je nu slechts 3% verkooprechten. Voorheen was dit 6%. 

Er zijn enkele voorwaarden aan dit gunsttarief gebonden:

-        de aankoop moet gebeuren door een natuurlijk persoon, rechtspersonen komen niet in aanmerking;

-        het moet gaan om een zuivere aankoop (geen ruil of onttrekking aan een vennootschap);

-        het moet gaan om de aankoop van de hele, volle eigendom;

-        het onroerend goed dat je aankoopt moet een woning zijn;

-        de woning dat je aankoopt is je enige woning;

-        binnen de 3 jaar na het verlijden van de notariële akte schrijf je je op het adres in.

 

Verlaagd tarief bij een ingrijpende, energetische renovatie 

Het tarief kan nog verlaagd worden, wanneer je in de enige eigen woning een ingrijpende, energetische renovatie uitvoert. Dan betaal je slechts 1% registratierechten.

Onder een ingrijpende energetische renovatie (IER) verstaat men een renovatie:

-        waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water,…) volledig worden vervangen;

-        én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

 

Rechtenvermindering voor bescheiden woningen

Voor een enige eigen ‘bescheiden’ woning kan je daarnaast nog genieten van een extra rechtenvermindering, mits voldoen van volgende voorwaarden:

-        er moet voldaan zijn aan de bovengemelde voorwaarden voor het verlaagd tarief van een enige eigen woning;

-        het moet gaan om de aankoop van een ‘bescheiden’ woning. Dit is een woning met een maximale aankoopprijs.  

Voor woningen die niet gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel, mag de aankoopprijs maximaal € 220.000 bedragen, voor woningen die wel gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel, mag de aankoopprijs maximaal € 240.000 zijn.
Een lijst van de kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel kan je hier terugvinden.

Wanneer je voldoet aan deze voorwaarden, kan je genieten van een vermindering van:

-        € 2.800 voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning;

-        € 960 voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie.

Aankoop van een ander onroerend goed

Bij de aankoop van een onroerend goed dat niet de enige eigen woning is, is het verkooprecht gestegen van 10% naar 12%. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een tweede woning of een bouwgrond.

Hierop bestaat één uitzondering: het tarief van 10% blijft behouden bij de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden.

Dit nieuwe tarief geldt voor alle koopovereenkomsten gesloten vanaf 2022. Dus kocht je een tweede woning waarbij de compromis werd getekend in 2021 en de akte verleden wordt in 2022, zal je nog steeds kunnen genieten van het oude tarief van 10%.

MEENEEMBAARHEID DOOFT UIT

Meeneembaarheid wil zeggen dat je de registratierechten die je voor een vorige woning hebt betaald, voor een deel kan aftrekken van de registratierechten die je moet betalen bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit is beperkt tot een bedrag van € 13.000.

Dit zal geleidelijk aan uitdoven en zal volledig verdwijnen vanaf 1 januari 2024.

Om nu nog van de meeneembaarheid te kunnen genieten moet:

-        de authentieke akte van de nieuwe woning verleden worden uiterlijk op 31/12/2023;

-        de authentieke akte van de eerste aankoop verleden zijn vóór 01/01/2022.

Een combinatie tussen het gunsttarief van 3% en de meeneembaarheid is niet mogelijk. Je zal dus één van de twee moeten kiezen.

op zoek naar een woning?

Bekijk ons aanbod en registreer jouw zoekwensen

Wij helpen jou graag verder met de zoektocht!

Bron: vlaanderen.be