Vastgoednieuws

6% btw voor afbraak en heropbouw

Hoogstwaarschijnlijk heb je er wel al van gehoord: wie een gebouw sloopt om op hetzelfde perceel een nieuwe woning te bouwen, geniet van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Deze tijdelijke maatregel liep normaal gezien tot 31/12/2022, maar onlangs werd bevestigd dat deze maatregel wordt verlengd tot en met 31/12/2023.

Voorwaarden

Natuurlijk zijn ook hier voorwaarden aan verbonden om van dit tarief te kunnen genieten.

  • Het gaat om de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. Het afgebroken gebouw hoeft dus geen woning geweest te zijn, het te bouwen gebouw daarentegen wel;
  • Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon;
  • Het moet gaan om je enige en eigen woning. Het is dus belangrijk dat je domicilie gevestigd wordt op deze woning, gedurende minimum 5 jaar én dat je geen andere eigendom bezit in België of in het buitenland;
  • De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².

Ben je al eigenaar van een andere woning, dan krijg je wel een termijn om deze woning te verkopen, zodat de heropgebouwde woning jouw enige en eigen woning wordt. Deze termijn loopt tot 31 december van het jaar volgend op het eerste jaar dat hij zijn intrek heeft genomen in zijn nieuwe woning.

Voldoe jij aan deze voorwaarden? Dan kan jij van het verlaagde btw-tarief genieten!

Sanctie bij niet-naleving van de voorwaarden

Indien je de vooropgestelde voorwaarden niet naleeft gedurende de vijf jaar, dan moet je :

  • Hiervan aangifte doen bij de FOD Financiën binnen een termijn van 3 maanden vanaf de veranderingen;
  • Binnen diezelfde termijn het bedrag van je belastingvoordeel terugstorten dat je hebt genoten (dus 15% btw) ten belope van 1/5 van het bedrag voor het lopende jaar waarin de verandering plaatsvindt en 1/5 van het bedrag per resterend jaar.

Wat als ik al een stuk mede-eigendom heb door een erfenis of een schenking?

Zoals de voorwaarden al zeiden, heb je geen recht op het verlaagde tarief van 6% als je al een andere woning bezit, dus ook niet als je een andere woning in blote eigendom of vruchtgebruik bezit omwille van een schenking.

Je kan wél genieten van deze tijdelijke maatregelen indien je mede-eigenaar (in blote eigendom of vruchtgebruik) bent van een woning die je verkrijgt uit een erfenis.

Wat als mijn partner al eigenaar is van een woning?

Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, dan worden jullie als één geheel beschouwd. Als dus één van jullie reeds een huis of appartement bezit, zullen jullie vallen onder het gewone btw-tarief van 21%, behalve wanneer het gaat om een uitzondering zoals hierboven beschreven.

Ons nieuwbouwaanbod aan 6% btw

Ben je opzoek naar een nieuwbouwappartement in Buggenhout of Sint-Amands?

JULIMMO biedt enkele prachtige nieuwbouwprojecten aan, waarbij je bovendien kan genieten aan het btw-tarief van 6%!

Neem snel een kijkje en contacteer ons voor een werfbezoek.

 

Bron: notaris.be