Vastgoednieuws

Beperking huurindexatie vanaf 1 oktober 2022

Afgelopen zaterdag, 1 oktober 2022, werd onverwacht door het Vlaams Parlement de maatregel voor de niet-indexatie van de huurprijs voor niet-energiezuinige woningen goedgekeurd. Deze maatregel roept heel wat vragen op bij huurders en verhuurders. We zetten alles even op een rijtje.

Wanneer is de maatregel van toepassing?

Normaal gezien mag je als verhuurder op de verjaardag van het contract de huurprijs indexeren. Deze nieuwe maatregel houdt in dat je als eigenaar van een energieverslindende woning de huurprijs niet meer of beperkt mag indexeren.

  • Verhuur je een woning met EPC-label E of F? Je mag niet meer indexeren
  • Verhuur je een woning met EPC-label D? Je mag voor slechts 50% indexeren
  • Verhuur je een woning met EPC-label A+, A, B of C? Je mag de volledige indexering doorrekenen

Deze maatregel is van toepassing op alle woninghuurcontracten.
Studentencontracten vallen hier niet onder.

Duurtijd van de maatregel

De maatregel loopt vanaf 01/10/2022 gedurende 12 maanden. De indexstop is volgens de Vlaams minister van Wonen éénmalig en elke verhuurder zal dus slechts 1 indexering mislopen.

Ik heb geen EPC-label, wat nu?

Voor wie geen EPC-label heeft, is er slechts één regel: er mag niet geïndexeerd worden.
De verplichting om een EPC-label te hebben, geldt al sinds 2009. Dus wie dit nog niet heeft, zal zich eerst in regel moeten stellen met deze verplichting.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze verplichting, zoals verhuurders die zonder publiciteit verhuren of al van vóór 2009 aan dezelfde huurder verhuren. Ook deze verhuurders mogen niet indexeren en zullen eerst een label moeten hebben.

EPC’s die dateren van vóór 2019 hebben nog geen label, maar enkel een energieprestatiescore. In dit geval mag je de omrekening maken naar een label op basis van de energiescore, dat is uitgedrukt in kWh/m². Een woning met een energiescore hoger dan 400 kWh/m² komt overeen met label E of F en hierbij zal er dus niet geïndexeerd mogen worden.

Als je voor je woning een EPC-label aanvraagt en verkrijgt of wanneer je je woning renoveert tot minstens label D, kan je op dat moment toch nog indexeren conform de standaard indexatieformule van die maand. Je bent daarvoor niet aan een bepaalde timing gebonden, het kan dus ook na de verjaardatum van het contract. Teruggaan in de tijd voor de indexering is niet toegelaten.

Controle

De overheid zal toezien op de naleving van deze maatregel, maar het is vooral de huurder die de controle hierop zal moeten uitoefenen. Bij onterechte indexatie, is de huurder niet verplicht dit te betalen. Bij betwistingen kan er naar de huurdersbonden of de vrederechter gegaan worden.

Invloed op de onroerende voorheffing

Een eigenaar van een woning dient jaarlijks een onroerende voorheffing te betalen, gebaseerd op het kadastraal inkomen dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Eigenaars van een huurwoning die niet mogen indexeren, worden niet vrijgesteld van de indexering van het kadastraal inkomen. Het KI zal dus geïndexeerd worden, terwijl de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd zal worden.

Er bestaan wel vrijstellingen en kortingen op de onroerende voorheffing indien de woningen aan bepaalde energetische normen voldoen. Op die manier wil de overheid verhuurders motiveren om deze normen te behalen.

Heb jij verhuurplannen?

Heb je plannen om jouw woning te verhuren en ben je benieuwd naar onze manier van werken? Bekijk dan snel deze pagina en neem contact op via info@julimmo.be

 

Bron: tijd.be