Vastgoednieuws

Nieuwigheden in 2023

Een nieuw jaar brengt vaak nieuwigheden met zich mee. Ook in 2023 is dit niet anders.
Wij zetten alle belangrijke wijzigingen in de vastgoedwereld hieronder voor jou even op een rijtje.

1. Informatieplicht overstromingsgevoeligheid

Vanaf 1 januari is er een geactualiseerde informatieplicht overstromingsgevoeligheid.

De vastgoedmakelaar heeft de verplichting om de overstromingsgevoeligheid van een onroerend goed op te nemen in de compromis en in de publiciteit bij verkoop of verhuur voor meer dan 9 jaar.

Voordien werd er een onderscheid gemaakt tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied, wat voor heel wat verwarring zorgde. De geactualiseerde infoplicht zal hier verandering in moeten brengen. Nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie kansscenario’s:

  • Kleine kans op overstromingen
  • Middelgrote kans op overstromingen
  • Grote kans op overstromingen


Hierbij hebben we dan nog eens de P-score en de G-score. De P-score geeft de overstromingskans van het perceel weer. Mocht deze er zijn, dan zal de G-score de overstromingskans van het gebouw weergeven. Op deze manier kan een potentiële koper op een gedetailleerde manier geïnformeerd worden.

In publiciteit zal steeds een schriftelijke vermelding van de P- en G-score moeten worden opgenomen. Als het gebouw of perceel onderhevig is aan de middelgrote overstromingskans, moet het overstromingssymbool worden getoond.

Wanneer enkel het perceel in een zone met middelgrote overstromingskans ligt, moet het overstromingssymbool voor het perceel worden getoond. Valt daarnaast ook het gebouw in een zone met middelgrote overstromingskans, dan wordt het gebouwensymbool gepubliceerd. De vermelding wordt, zoals voordien, ook steeds opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst.

2. EPC gemeenschappelijke delen verplicht in middelgrote appartementsgebouwen

Appartementsgebouwen met 5 tot 14 kavels moeten sinds 1 januari over een EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikken. Voor appartementsgebouwen vanaf 15 kavels was dit al het geval sinds 2022. Dit is een algemene verplichting en staat los van een verkoop of verhuur.

Net zoals een EPC van een privatief deel, is het EPC GD ook maximaal 10 jaar geldig. Bij een energetische renovatie vervalt dit EPC.

De eigenaar van het gebouw of de VME is verantwoordelijk voor het laten opmaken van het EPC GD. Dit voorjaar zullen er controles van start gaan door het VEKA waarbij er administratieve boetes kunnen uitgedeeld worden tot 5.000 euro.

3. Renovatieplicht sinds 1 januari voor residentiële gebouwen

Door de steeds strenger wordende energiewetgeving, is er vanaf 1 januari 2023 een renovatieplicht voor residentiële gebouwen.  

De nieuwe renovatieverplichting geldt voor woningen en appartementen met EPC-label E of F. Deze woningen worden ‘energieverslindende woongebouwen’ genoemd.

Nieuwe eigenaars van zulke woongebouwen zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht de woning grondig energetisch te renoveren. Hierbij moet er minstens EPC-label D behaald worden. Dit label wordt als een haalbaar gemiddelde gezien.

De renovatieverplichting geldt bij:

  • Een notariële overdracht in volle eigendom
  • Het vestigen van een opstalrecht
  • Het vestigen van een erfpacht

Voor alle andere vormen van overdracht is de renovatieplicht niet van toepassing.

Stapsgewijs zal er gestreefd worden naar een label A tegen 2050.

Voor deze renovatieplicht zal er beroep kunnen gedaan worden op financiële steunmaatregelen van de Vlaamse overheid.

Een uitgebreide uiteenzetting van de renovatieplicht, kan je lezen in deze nieuwsbrief.

4. EPC-informatieplicht vanaf 2023 ook voor niet-residentiële gebouwen

We hebben het al gehad over een EPC voor residentiële gebouwen en voor de gemeenschappelijke delen, maar ook voor niet-residentiële gebouwen is er een EPC-informatieplicht sinds 1 januari.

Bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) of het afsluiten van een nieuw huurcontract moet een niet-residentieel gebouw over een EPC Niet-residentieel (EPC NR) beschikken van zodra er publiciteit wordt gemaakt. Dit moet ook opgenomen worden in de onderhandse verkoopovereenkomst.

Er zijn twee uitzonderingen. Een EPC NR is niet nodig voor:

  • Tijdelijke constructies (minder dan 2 jaar in gebruik)
  • Kleine alleenstaande gebouweenheden met bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m²

5. Verstrenging glasnorm

Sinds 1 januari 2020 is dubbel glas verplicht in Vlaanderen in elke woning.

Tot 31 december 2022 werd een inbreuk op de dubbelglasnorm beschouwd als een gebrek van categorie I in het technisch verslag woningkwaliteit. Vanaf 1 januari dit jaar geldt een inbreuk op deze norm als een gebrek van categorie II. Dit wil zeggen dat het ontbreken van dubbele beglazing  aan meer dan één raam, aanleiding kan geven tot ongeschiktverklaring van de woning.

6. Daling notariskosten

Wie zijn eerste gezinswoning aankoopt, betaalt sinds 1 januari minder notariskosten.

De kosten voor de aankoopakte en de kredietakte zullen vast komen te liggen op samen 1.300 euro. Voordien kon dit oplopen tot meer dan 2.000 euro.

Ook de erelonen gaan omlaag. Hierop zal je een paar honderd euro besparen.

Alles bij elkaar kan je dus rekenen op een totale korting van ongeveer 1.000 euro bij een gemiddelde kleine woning van 235.000 euro en een lening van 200.000 euro.

Deze verlaging geldt enkel bij de aankoop van de eigen eerste gezinswoning, dus niet voor een tweede woning, en ook enkel voor een woning met een aankoopsom tot maximaal 850.000 euro.

HEB JE VERKOOP- OF VERHUURPLANNEN?

JULIMMO begeleidt jou graag met de verkoop of verhuur van jouw woning.

Neem contact op en we plannen snel een afspraak in. 

 

Bron: BIV & notaris.be