Vastgoednieuws

Het bodemattest

Je hebt ongetwijfeld al eens gehoord over het bodemattest, een attest dat aanwezig dient te zijn bij de verkoop van een woning.

Een bodemattest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Dit attest geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Indien de grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR) zal dit het geval zijn.

Opname in het grondeninformatieregister

Als de OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, wordt de grond opgenomen in het GIR.

Een grond die opgenomen is in het GIR is niet altijd een risicogrond. Men spreekt van een risicogrond als er activiteiten zijn of waren met risico tot bodemverontreiniging. Wanneer er sprake is van de overdracht van een risicogrond, moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en indienen bij de OVAM. Bij dit onderzoek onderzoekt een bodemsaneringsdeskundige of er bodemverontreiniging aanwezig is.

Wanneer er vrijwillig een oriënterend bodemonderzoek is uitgevoerd, wordt de grond ook opgenomen in het GIR, maar dan wil dit niet zeggen dat dit een risicogrond is.

Men spreekt van een blanco bodemattest als de grond niet is opgenomen in het GIR.

Een bodemattest bij verkoop

Bij overdracht van een onroerend goed is een geldig bodemattest nodig. Dit attest moet er zijn bij het ondertekenen van de compromis. Een verkoop mag niet doorgaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een blanco bodemattest.

Geldigheid van het bodemattest

Een bodemattest moet dateren van na 1 juni 2008 en blijft voor niet-risicogronden geldig voor zolang de toestand van het terrein niet wijzigt en voor zolang de administratieve en milieutechnische gegevens niet wijzigen. De geldigheid van risicogronden hangt af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Heb je verkoopplannen?

JULIMMO helpt jou graag verder met de verkoop van jouw woning.

Neem contact op en we plannen snel een afspraak in voor een gratis schatting. 

 

Bron: vlaanderen.be