Vastgoednieuws

Stookolietanken

Wanneer je thuis gebruik maakt van stookolie of mazout om je huis te verwarmen, dan heb je waarschijnlijk een stookolietank. Een stookolietank is een opslagtank die wordt gebruikt om de brandstof op te slaan, zodat je verwarmingssysteem hieruit kan worden gevoed. Het is echter belangrijk om te weten dat deze opslagtanks ook enkele risico’s met zich meebrengen.

Een van de grootste risico’s bij het gebruik van stookolietanks is vervuiling waardoor bodemverontreiniging ontstaat. Stookolie kan namelijk weglekken uit de tank en in de bodem terechtkomen, waardoor de bodem vervuild raakt. Deze vervuiling kan op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de financiën van de eigenaar van de tank.

Om deze risico’s te beperken, is het wettelijk verplicht om je stookolietank regelmatig te laten keuren. Tijdens deze keuring wordt de tank geïnspecteerd op mogelijke lekken, corrosie en andere problemen.

Kortom, het laten keuren van je stookolietank is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een verstandige zet.

Keuring van je stookolietank

De keuring gebeurt enerzijds voor ingebruikname en anderzijds zal deze na ingebruikname periodiek gekeurd moeten worden.

Keuring voor ingebruikname

  • Stookolietank van < 5.000 kg: gewone controle
  • Stookolietank van meer dan 5.000 kg: melding bij het college van burgemeesters en schepenen
  • Stookolietank meer dan 50.000 liter gasolie zonder GHS02-symbool of meer dan 20 ton gasolie met GHS02-symbool: milieuvergunningsaanvraag voordat de stookolietank geplaatst wordt.

Periodieke keuring

We lijsten hieronder even de verschillende periodieke keuringen op bij de verschillende soorten volumes per stookolietank.

Definitief buitengebruikstellen

Wanneer je van plan bent om een stookolietank permanent buiten gebruik te stellen, zijn er enkele belangrijke verplichtingen waarmee je rekening moet houden. De specifieke regels variëren afhankelijk van het doel van de tank, de grootte ervan en waar deze zich bevindt. Onder een ‘ondergrondse’ tank verstaan we een tank die ingegraven is in de grond, terwijl een tank in de kelder als ‘bovengronds’ wordt beschouwd.

Het is belangrijk te onthouden dat een stookolietank alleen mag worden gebruikt voor het opslaan van de specifieke producten waarvoor deze is gebouwd, zoals stookolie, gasolie, mazout of huisbrandolie. Een tank die niet langer gebruikt is, mag dus nooit worden omgebouwd tot bijvoorbeeld een regenwatertank of drinkbak voor vee.Wie doet deze keuring en hoe verloopt ze?

Een stookolietank moet gekeurd worden door een erkend technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Deze technici en milieudeskundigen worden erkend door het Vlaamse Gewest en opgenomen op een lijst van het Departement Omgeving.

Een erkende technici stookolietanks worden erkend door hun persoonlijke erkenningsnummer. Deze kan je herkennen aan de letters ‘SV’ en 5 cijfers.

Erkende milieudeskundigen hebben daarentegen een erkenningsnummer startend met de letter ‘H’ gevolgd door 3 cijfers, twee-drie letters en daarna 3 cijfers of hun voor-en achternaam.

Nadat je stookolietank gekeurd is, zal deze gekenmerkt worden met een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

  • Groen: de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt worden;
  • Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar de vastgestelde gebreken kunnen geen aanleiding geven tot verontreiniging buiten de tank. In dit geval zal je je tank moeten laten vullen binnen de 6 maanden en zal er na de genomen maatregelen opnieuw een controle gebeuren binnen die termijn van 6 maanden;
  • Rood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. In dit geval moet er een melding gemaakt worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook is het nu verboden om de tank te laten opvullen, er zullen maatregelen moeten genomen worden en de tank moet opnieuw gekeurd worden.

Bij verkoop van je woning

Er bestaat vaak verwarring over de verplichting tot het (her)keuren van stookolietanks bij verkoop van een woning. Het is namelijk niet wettelijk verplicht om de tank te laten keuren bij eigendomsoverdracht. Toch is het belangrijk om te weten dat een stookolietank wel moet voldoen aan de algemene verplichtingen voor onderhoud en kwaliteit. Zo moet de tank periodiek gekeurd worden om de veiligheid en milieubescherming te garanderen.

Het is daarom ten zeerste aanbevolen om te beschikken over een geldig conformiteitsattest dat kan worden voorgelegd bij verkoop van het onroerend goed. Als de verkoper geen keuringsattest kan voorleggen, is de niet-gekeurde tank nog steeds overdraagbaar bij verkoop. De verkoper heeft echter wel een informatieplicht tegenover de koper en moet hem informeren over de stookolietank.

Bovendien vereisen de meeste notarissen wel dat er een keuringsattest beschikbaar is voor het verlijden van de notariële akte. Dit kan het proces van eigendomsoverdracht vergemakkelijken en vertragingen voorkomen.

Heb je verkoopplannen?

JULIMMO helpt jou graag verder met de verkoop van jouw woning.

Neem contact op en we plannen snel een afspraak in voor een gratis schatting. 

 

Bron: Vlaanderen.be