Vastgoednieuws

Nieuwigheden in 2024

Een nieuw jaar brengt vaak nieuwigheden met zich mee. Ook in 2024 is dit niet anders.
Wij zetten alle belangrijke wijzigingen in de vastgoedwereld hieronder voor jou even op een rijtje.

1. EPC gemeenschappelijke delen nu voor alle appartementsgebouwen verplicht

Een EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) geeft weer hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,…) en de collectieve installaties van een appartementsgebouw zijn.

Voorheen was een EPC GD al verplicht voor gebouwen vanaf 5 eenheden, maar sinds 1 januari 2024 moeten ook appartementsgebouwen met maximum 4 wooneenheden over een EPC GD beschikken.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kan aan de eigenaar of de VME een administratieve geldboete opleggen tussen 500,00 en 5.000,00 euro bij het niet tijdig beschikken over een geldig EPC GD. De omvang van de boete hangt af van het aantal units die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.

Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur.

2. Premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw

Indien je in het bezit bent van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw (zoals een stal, garage of koterij) waarvan de dakbedekking bestaat uit asbest, kan je bij het verwijderen van het asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen, een premie krijgen van Fluvius.

De premie bedraagt 12,00 euro per vierkante meter.

Om recht te hebben op de premie, zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je saneert een asbestdak en plaatst nieuwe zonnepanelen;
  • De nieuwe zonnepanelen moeten geplaatst worden op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel;
  • Er dient een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer getekend te zijn en er dient een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald te zijn vanaf 01/01/2022
  • De plaatsing van de zonnepanelen gebeurt uiterlijk op 30/09/2027 en dienen tijdig aangemeld te zijn bij Fluvius. De aanmelding dient te gebeuren tussen 01/01/2022 en 30/09/2027 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering;
  • De nieuwe zonnepanelen bedekken minstens 10% van het totale gesaneerde dak.

De premie kan aangevraagd worden door volgende personen:

  • Investeerders in de asbestverwijdering en -afvoer van het dak van niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen.
  • Investeerders die deelnemen aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, kunnen in aanmerking komen.

Meer informatie over de procedure kan je hier terugvinden via deze link.
 
Deze steunmaatregel zou normaal stoppen vanaf 1 januari 2024, maar kan nu toch nog tot eind 2025 aangevraagd worden.

3. Één btw-regeling voor sloop en heropbouw

Als je als particuliere bouwheer een aannemingscontract afsluit met een aannemer voor het slopen van een gebouw en een nieuwe woning te heropbouwen, zal je voortaan altijd kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Voordien golden er twee tarieven (21% was de tegenhanger), afhankelijk van de locatie van de kavel.

Deze regeling is enkel van toepassing op particulieren. Koop je dus een woning of appartement van een projectontwikkelaar, betaal je 21% btw op de constructie.

Wel geldt er in 2024 een overgangsregel: je kan nieuwbouw van een projectontwikkelaar nog aankopen aan 6% dit jaar indien je voldoet aan de voorwaarden.

Een uitgebreide uitleg over de 6%-regel met de voorwaarden, kan je terugvinden in deze nieuwsbrief.

Ben je op zoek naar een nieuwbouwappartement of -woning? Wij bieden nog enkele leuke projecten aan aan 6% btw. Bekijk hier ons nieuwbouw aanbod.

4. Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verhoogd

Kom je niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%? Dan voorziet de overheid een sloop- en heropbouwpremie van € 10.000,00. Voordien bedroeg deze € 7.500,00.

Hier zijn wel extra voorwaarden aan gekoppeld: er mag geen aansluiting meer zijn op het aardgasnet.

Een overzicht van alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sloop- en heropbouwpremie kan je hier terugvinden.

5. Meeneembaarheid registratierechten afgeschaft

Meeneembaarheid wil zeggen dat je de registratierechten die je voor een vorige woning hebt betaald, voor een deel kan aftrekken van de registratierechten die je moet betalen bij de aankoop van een nieuwe woning. 

Sinds 1 januari 2024 is de meeneembaarheid van de registratiebelasting volledig afgeschaft en kan je hier niet meer van genieten.

6. Hogere registratierechten voor erfpacht en recht van opstal

De registratierechten die betaald dienen te worden bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, stijgen van 2% naar 5%. Deze worden berekend op het totaal van de vergoedingen die de erfpachter of de opstalhouder betaalt aan de eigenaar.

Met een erfpacht krijgt de erfpachter het volle genot van vastgoed waarvan iemand anders de eigenaar is. Hij kan het goed voor lange tijd gebruiken alsof hij er zelf de eigenaar van is en dat gedurende minimaal 15 jaar en maximaal 99 jaar.

Een recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen aan te brengen op andermans grond, gedurende maximaal 99 jaar. Met een opstalrecht word je - in tegenstelling tot bij een erfpacht - automatisch eigenaar van gebouwen of beplantingen.

7. Onroerende voorheffing stijgt

De onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks dienen te betalen op hun eigendom. Deze belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen.

De onroerende voorheffing zal tot 4,1% hoger liggen door de jaarlijkse indexering. De omvang van de belasting hangt ook af van het belastingregime van jouw gemeente en van jouw gezinssituatie.

8. Stijgende prijzen voor vastgoedaktes

Ook de tarieven van vastgoedaktes worden duurder door de indexering.

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven.

Heb je verkoop- of verhuurplannen?

JULIMMO begeleidt jou graag met de verkoop of verhuur van jouw woning.

Neem contact op en we plannen snel een afspraak in. 

 

Bron: De Tijd & Vlaanderen.be